18 mar 2019

Kjellerdørene våre

I forbindelse med vindusutskiftingen skal også kjellerdører oppgraderes til dagens krav. Entreprenøren tar i disse dager en opptelling for å få satt dørene i bestilling. Det er derfor påbegynt ett arbeid med å fjerne lister rundt dørene for å få tatt korrekte mål.