Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 17 okt 2018

Kort fra beboermøtet 10 oktober

Borettslaget gjennomførte ett informasjonsmøte med fokus på utskifting av vinduer og nytt avfallssystem 10 oktober i Oppsal samfunnshus.

Det var hyggelig å se at over 130 andelseiere hadde funnet veien. Møtet ble ledet av vår forretningsfører, Anders Thorud fra OBOS. Deltagere utover dette var, foruten styrets representanter, OBOS Prosjekt og Palmgren AS.

OBOS Prosjekt informerte om prosessen de har bistått styret med. Fra Generalforsamlingens vedtak (pkt 4) 15.5.18 og frem til valg av entreprenør.

Palmgren AS informerte om prosessen de har. Alt fra varslinger til beboere, hva vi som andelseiere må passe på og en grov tidsplan. Oppstart nå og ferdig om ca 12 mnd.

Styret ønsket også en rådgivende avstemning om hvordan våre verandadører skal være. Flertallet stemte for dør med brystning som i dag. Og dette har styret tatt med videre slik at dørene blir som i dag.

Finansieringsplanen og derigjennom lånebehovet tilsier at det med bakgrunn i dette prosjektet samt refinansieringen ikke er behov for en økning i våre felleskostnader.
 

I tillegg ble det informert om borettslagets nye avfallsstasjoner. Går alt etter planen her med søknader til Plan og Bygg slik at oppstart går som planlagt, skal dette arbeidet være sluttført før 17 mai 2019.