Endret: 13 jan 2019     Opprettet: 8 nov 2018

LÅNEOPPTAK i borettslaget

I forbindelse med prosjektet for utskifting av verandadører, vinduer og kjellerdører i borettslaget har styret nå fremforhandlet nytt lån på 44 MNOK.

Lånet er inngått med OBOS Banken og innebærer innfrielse av dagens lån i EIKA. Her er gjenstående pr i dag ca 11,13 MNOK.

Vilkårene vi fikk på 15 års nedbetaling var 2,2% nominell rente. Dette var 0,05% bedre enn tilsvarende vilkår andre steder.

Størrelsen på lånet gav oss gode vilkår. Til sammenligning kan det nevnes at dagens lån har 2,3 % nominell rente.

Eksisterende lån innfris i januar 2019 og nytt lån utbetales i to omganger, i januar 2019 og mai 2019 slik at likviditeten opprettholdes samtidig med at rentebelastningen holdes lavere de første 5 mnd.