18 feb 2019

Status VINDUSPROSJEKTET

Styret gjennomfører fysiske møter med Palmgren hver 14 dag og har mailutvekslinger ved behov. Nedenfor en kort oppsummering etter ca 20 % gjennomføring.

Det er i underkant av 20 % av oss som benytter muligheten til å melde tilbake til entreprenør etter utført arbeid. Det er viktig at vi gir tilbakemelding på både godt og vondt.

Etter gjennomgang av disse skjemaene/e-mailene tyder tilbakemeldingene på at de aller fleste er meget fornøyd med arbeidet som er utført.
Dog er det noen få tilbakemeldinger som har gått på skader av ulik art. Dette er blitt løpende ivaretatt av entreprenør. I tillegg litt på manglende renhold, men dette oppfattes i stor grad som renhold utover det som er varslet.

Det er i tilelgg informert om at dører/leiligheter til tider kan stå åpne uten folk tilstede.

Styret har også i denne fasen av arbeidet mottatt tilbakemelding på at det er for kort tid på varslingen. Men som tidligere informert om så er dette i all vesentlig basert på økonomi.

Men dette som informasjon fra oss beboere så langt tyder alt på at vi kommer i mål med en høy grad av fornøyde andelseiere.