15 feb 2019

Våre nye vinduer er laget for lufting i toppen

Det er derfor slik at disse vinduene ikke kan åpnes helt grunnet håndtaket som sitter nærmest karmen. Funksjonen med å åpne vinduet innover er for å vaske vinduet, og den er ivaretatt. Dette er det mest holdbare vinduet Nordan produserer og således ett godt valg for oss.