Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 24 sep 2019

Vindusprosjektet avsluttet

Styret har hatt overtakelsesmøte med OBOS Prosjekt og entreprenøren Palmgren. Prosjektet er dermed offisielt avsluttet. Dog gjenstår noe etterarbeid.

Selve prosjektet med utskifting av vinduer og terrassedører i samtlige leiligheter, samt over 120 brannsikre kjellerdører hadde en opprinnelig kostnadsramme på 33 MNOK. Denne ble justert til 25,5 MNOK som ett resultat av at alle kjellervinduene, samt vinduene i driftsbygningen ble tatt ut av prosjektet. Prosjektet avsluttes på ca 24 MNOK. Altså godt under budsjettet Generalforsamlingen vedtok (beløpene over er eks mva).

Det er selvfølgelig garantier på utført arbeid samt på selve vinduene og dørene. Feil og mangler som nå oppdages meldes heretter skriftlig til styret som vil ta dette videre.

Vinduene:
Mekanismene i vinduene er slik at dersom man vil bytte fra å lufte i toppen og til sideveis åpning, eller omvendt så må vinduet først lukkes helt. Husk å alltid ha lufteventilene i toppen av de vinduene som har dette åpne.

Terrassedørene:
Her vil de fleste av oss oppleve at det er litt tyngre å lukke dørene helt slik at den kan låses. Dette vil bli lettere med tiden. Det er dog viktig at døren lukkes helt når den er igjen - altså løfte håndtaket så mye opp at døren kan låses. Dette bidrar til at den ikke blir skjev da den lukkes oppe, på midten og nede. Styret minner samtidig om at det IKKE er tillatt å installere noen form for luke i døren til våre husdyr. 

Kjellerdørene:
De nye kjellerdørene er i henhold til brannforskriftene som styret/borettslaget er pålagt å følge ved utskifting. Dette innebærer samtidig at dørene ikke skal settes i åpen stilling med kloss/krok og forlates åpne. Vi vil også erfare at dørpumpene gjør dørene tyngre å åpne. Dette fordi de skal være i stand til å lukke døren helt igjen, og dermed hindre rask spredning av eventuell brann.