Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 10 jun 2014

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring AS

med polisenr. 6596073.

Forsikringen dekker bygninger og fellesareal.

Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Ved skade

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Kontakt gjerne Oppsal Vaktmestersentral på telefon 22 76 28 80 som kan være behjelpelige ved skader.

Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 83 98. 

eller på e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet

til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Egenandelen utgjør pr. juni 2018 kr. 10.000,- ved vannskader og kr. 6.000,- ved andre type skader. 

Nyttige kontakter for øvrig:

Securitas telefon 02452

Rammer og Glass v/Knut Edsberg, Tvetenveien 164, telefon 22 27 16 48

Høybråten glasservice telefon 22 30 30 70