Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Brannsikringsutstyr

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

I vårt borettslag er det installert to røykvarslere, brannteppe og brannslange i hver leilighet.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontroll med dette, samt behandle det slik at skader ikke oppstår.

Hvis utstyret er defekt, sendes det defekte produktet til:

BOLIGBRANN AS

Brynsveien 96

1352 Kolsås

Nytt produkt blir returnert innen et par dager.

Feil ved produktet dekkes av leverandør, mens skade på produktet må dekkes av andelseier.