Endret: 28 jan 2019     Opprettet: 11 jun 2014

Container for papp og papir utenfor HP 25-29

Vi har en egen container for papp og papir.

Den skal kun være til bruk for vårt borettslag.

Hvis du ser andre i vårt nærmiljø som benytter denne, vennligst si ifra til styret.

Beholderen skal kun ta imot all papp, herunder kartonger

for melk og juice og alt materiell av papir.

Vennligst ikke kast annet slags materiell i denne containeren!

Legg heller ikke annet søppel utenfor, men kast dette i egnede beholdere .

Containeren driftes av Oslo kommune og tømmes ved behov.