Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Dyrehold

Dyrehold tillates under forutsetning av særskilt søknad til Styret, og at erklæring om dette undertegnes og overholdes. Ved berettiget klage kan Styret forlange dyret fjernet.

Erklæringen fåes ved henvendelse til styrets leder.

Se også våre Husordensregler www.documents/0408/HR_Karlstua_Borettslag.pdf