Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 26 jun 2014

Farlig avfall

Med "Farlig avfall" menes det som ikke kan kastes i vanlig søppel eller på komprimatorbilen, slik som maling, batterier, lyskilder m.m. 

Hver enkelt beboer er selv ansvarlig for å levere farlig avfall til gjenvinningsstasjon. F.eks Haraldrud Gjenbruksstasjon på Brobekk.