Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 10 jun 2014

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Styret ivaretar internkontrollen til bl.a. brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr.

Har borettslaget ansatte, må også kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet oppfylles.

Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Det er årlig kontroll av lekeplasser.