Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Nøkler og skilt

Nøkler og skilt til postkasser og ringepanelet ute

Nøkler til utgangsdør og til garasje skal bestilles hos

Oppsal Vaktmestersentral.

Dette betales av beboer.

Skilt til postkasse og ringepanelet ute skal også bestilles hos

Oppsal Vaktmestersentral.

Dette betales av borettslaget.

Inngangsdøren til hver leilighet skal være merket med et skilt med minimum eiers etternavn.