Endret: 22 jul 2020     Opprettet: 31 jan 2018

Solavskjerming

Høsten 2017 ble det montert solavskjerming for alle leilighetene. Her følger regler for bruk og vedlikehold. Garantiperioden er nå utløpt og her følger andelseiers ansvar for bruk og vedlikehold.

Se vedlagte skriv fra 31.01.2018.

Se vedlagte skriv  fra 12.02.2020.