Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Vaktmester

Oppsal Vaktmestersentral

Borettslaget har avtale om vaktmestertjenester med

Oppsal Vaktmestersentral. Åpningstiden er hverdager mellom kl. 08:00 og 15:00.

Vaktmester kan utføre enkle arbeider til lav pris, slik som reparere kraner, løse opp i tette avløp, sluk og klosetter.

Sentralen kan kontaktes utenom ordinær åpningstid ved nødsituasjoner.

Dette gjelder kun ved vannlekkasje, strømbrudd eller forsikringsskader.

Sentralen kontaktes på telefon 22 76 28 80 - fax 22 76 28 81

eller e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Se for øvrig www.oppsalvaktmestersentral.no