Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Vektertjeneste

Borettslaget har avtale med Securitas Verisure om mobilt vakthold.

Bomiljøvakthold kan virke forebyggende mot hendelser som husbråk,

hærverk, biltyveri, brann, ran/overfall, innbrudd m.m.

Ved behov for assistanse kan vekter kontaktes på telefon 22 97 10 70,

eller gratis nr. 02452.

Se for øvrig www.securitas.no