Endret: 24 okt 2020     Opprettet: 2 apr 2020

Denne siden er erstattet av https://vibbo.no/liakollen !

liakollen.no erstattes av Vibbo

Fra nå av vil ikke liakollen.no lenger bli vedlikeholdt. Vår gamle hjemmeside erstattes med en ny versjon i Vibbo, som alle beboere har fått beskjed fra OBOS om å registrere seg på i forbindelse med gjennomføring av digital generalforsamling.

Gå inn på vår nye hjemmeside https://vibbo.no/liakollen

Der kan du registrere deg og gi ditt samtykke til digital kommunikasjon via Vibbo.

Informasjonen fra liakollen.no er på plass i Vibbo, og det er denne siden som vil bli oppdatert i fremtiden.