Endret: 10 jul 2019     Opprettet: 1 jul 2019

Holmlia Vaktmesterservice AS - HVS AS

Vaktmestertjenesten utføres av Holmlia Vaktmesterservice AS. Vaktmesteren har postkasse mellom Høgåsveien 56 og 58.

Vaktmesterselskapet kan ved behov kontaktes på tlf. 23 16 93 90.

Eventuelle private arbeider beboeren ønsker utført, må avtales og betales direkte til vaktmesterselskapet (se HVS Beboerservice nedenfor). Nødvendige arbeider eller utbedringer på lagets eiendom eller bygg, skal bestilles av styret.

Vaktmesterselskapet står også for stenging og igangsetting av fyring vår og høst.

Dette gjøres felles for lagene i distriktet i henhold til utetemperatur.

HVS Beboerservice
Her er dokument som beskriver hva beboerservice er i mer detalj. Prisen oppgittt er gyldig per juni 2019.