Endret: 21 feb 2017     Opprettet: 16 mar 2015

Refusjonsskjema

Refusjon av utlegg - Vevelstadskogen sameie

Refusjonsskjema her

For å få tilbakebetalt penger for utlegg til sameiet, må du fylle ut og levere inn et refusjonsskejma til styret. Du kan legge det ferdig utfylt i sameiets postkasse i oppgangen til styreleder.