Elbil lading

Elbil lader kan monteres på garasjeplassen, men styret må kontaktes først, slik at sameiets retningslinjer blir fulgt i henhold til hvor laderen skal monters, styrets godkjente ladeboks og styrets godkjente montør.

Sameiet har engasjert Smartly til drift av elbil ladeanlegget. Når styret er informert, kan ladeboksen bestilles på hjemmesiden til grendelaget (vevelstadaasen.no). Det er bare sameiets valgte samarbeispartnere som kan benyttes for bestilling og montering.

Det er ikke tillatt å lade elbil eller hybridbil i eksisterende stikkkontakt.

.