Hvordan åpne bommen?

Mobilnummeret til beboer må være registrert for at bommen kan åpnes. To mobilnummer fra hver leilighet kan registreres. 

Fyll ut skjemaet og legg det i styrets postkasse (oppgangen til styreleder). 

Bommens mobil nr er 580000281378. På enkelte mobiler må det legges inn 0047 foran mobilnummeret til bommen.