Oppgangstillitsvalgte (OTV)

Hver oppgang i sameiet har sin egen tillitsvalgt.Informasjon om oppgangstillitsvalgt finner du under "Diverse"

Våre oppgangstillitsvalgte er:

29: Morten Meilvåg

31: Anne Rutland

33: Linda Huseby Botten

35: Berit Mossin

37: Unn Elise Saltvik

39: Reidun Authen

41: Dag Pagander

43: Borghild Barth-Heyerdahl

45: Britt Solheimsdal Linnestad

47: Erik Sørensen

49: Gunnar Skjøld

51: Ingrid Cyrus

53: Thor Stryker

55: Jorunn Nagel Rygge

57: Tor Eigil Stordal