Endret: 20 mar 2018     Opprettet: 4 feb 2017

Oppgangstillitsvalgte (OTV)

Hver oppgang i sameiet har sin egen tillitsvalgt som er kontaktperson for oppgangen mot styret

Oppgang nr:

29: Silje Vatne Pedersen

31: Anne Rutland

33: Jørgen Dammen

35: Berit Mossin

37: Unn Elise Saltvik

39: Espen Andresen

41: Dag Pagander

43: Marit Haugdahl

45: Brit Solheimsdal Linnestad

47: Erik Sørensen

49: Lars Thomas Juell Beck

51: Ingrid Cyrus

53: Tor Stryker

55: Jorunn Nagel Rygge

57: Tor Eigil Stordal