Parkeringsbestemmelser for sameiet

Viktig å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene for å unngå kontrollavgift.