Sameiet har garsjeplasser til utleie

Sameiet har garasjeplasser til utleie for bil og til motorsykkel.

Kr 400,- pr mnd for leie av garasjeplass til bil.

Kr 140,- pr mnd pr motorsykkel for leie av garasjeplass, når 3 motorsykler parkeres på garasjeplass J. Er motorsyklene store, slik at det bare er plass til 2 motorsykler på garasjeplass J, koster det kr 200 pr mnd pr motorsykkel.

Garasjeplass J, under oppgang 45, er ikke egnet for bil og gjort om til garasjeplass for motorsykler. Vaktmester har en bod med dør mot garasjeplassen og trenger plass for å komme ut og inn av boden.