Styrets medlemmer

Espen Andresen, leder, espen.andresen@orkla.no

Kameraansvarlig 

Beboerkontakt, Espen Forvaltor / OBOS kontakt 

Regelmessig oppdatering av styrearbeid

 

Einar Gulbrandsen, einar@akershave.no

Alle byggtekniske saker - oppfølging av forsikringssaker

Instruks for håndverkere

Kontrollfunksjon ventilasjon og varmtvann

Oppussingsansvarlig

 

Tor Eigil Stordahl,  testo@online.no

OTV kontakt 

Postkasse-/ringeklokkeskilt 

Utlevering av nøkler / signatur kontroll

Nye beboere / info til OTV 

 

Sandra Skjeldal,  - sandraskjeldal@hotmail.com

Informasjonsansvarlig

Nettside

Oppslagstavler

 

Liv Vedsegård, - livveds@gmail.com

Parkeringsansvarlig

Utleie av garasjeplasser 

Bommen 

 

VMU Oppgaver - ALLE styremedlemmer

 

Styrets postkasse er i oppgangen til styreleder - for tiden oppgang 39.

VALGKOMITE: