Styrets medlemmer:

Styreleder i Vevelstadskogen sameie er Espen Andresen, oppgang 39

Espen Andresen, leder kamera, VMU kontakt - espen.andresen@orkla.no

Einar Gulbrandsen, byggeteknisk, drift - einar@akershave.no

Marit Bjørnebråten, parkering, hjemmesider, Facebook - maritelseb@gmail.com

Bente Landås, OTV kontakt - ben-lan@online.no

Nuriman Zekir, nøkler, kamera - nuriman.zekir@hotmail.com

Styrets postkasse er i oppgangen til styreleder - for tiden oppgang 39.

 

VALGKOMITE:

Thorbjørn Braathen

Anne Rutland