Styrets medlemmer

Espen Andresen, leder kamera, VMU kontakt - espen.andresen@orkla.no

Einar Gulbrandsen, byggeteknisk, drift - einar@akershave.no

Bente Landås, OTV kontakt - ben-lan@online.no

Sandra Skjeldal,  - sandraskjeldal@hotmail.com

Liv Vedsegård, - livveds@gmail.com

Styrets postkasse er i oppgangen til styreleder - for tiden oppgang 39.

VALGKOMITE:

Nuriman Zekir, oppgang 41

Marit Bjørnebråten, oppgang 49