Parkeringskort

Parkeringsreglement:

NB !! Det kan kun søkes/fornyes parkeringstillatelse for et 

år ad gangen. Det er den enkelte som må søke/fornye. Dette er ikke noe styret sender ut hvert år. Husk å være ute i god tid før nyttår.

Ilagt bot/kontrollavgift må dekkes av den enkelte dersom dere

har glemt å søke/fornye parkeringstillatelse ved årsskiftet.

Det er forbudt å parkere på sameiets gangveier. Ved av/pålessing er det lov å stå parkert maks 30 minutter.De som kun har én bil skal benytte parkeringsplass i garasjen. De som har to biler, kan søke om parkeringskort til bil nr. to, og parkere denne på gjesteparkering (firmabiler gjelder som bil nr. to).

Det er anledning for beboerene å stå parkert på gjesteparkeringen mellom kl. 0800-1800 på hverdager. Helger og helligdager kan beboere ikke stå på gjesteparkeringen uten gyldig parkeringskort.

Flyttebiler og håndverkere som trenger å stå parkert på gangveiene i sameiet skal innhente parkeringstillatelse. Parkeringsbevis utstedes av styret.

Gjesteparkering utover 3 døgn: Må innhente parkeringstillatelse av parkeringsansvarlig.

Søknad om parkeringsbevis:

Disse opplysningene må oppgis ved søknad om parkeringsebevis:

- Registreringsnummer på kjøretøyet som seksjonseier søker parkeringstillatelse for samt     Reg.nr på bil som står parkert i garasjeanlegg.

- Navn og adresse til seksjonseier samt mob.nr og eventuell mailadresse

Søknaden legges i postkassen til parkeringsansvarlige: Torill H Gümüs, Vevelstadåsen nr.27 el. Stephan R Dahl nr.19, eller sendes på mail til:

styret@vevelstadlia.no

 

Brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre en kontrollavgift, for tiden 300-kr./ eller borttauing av kjøretøyet.

Klager eller spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til styreleder / styremedlemmer, men til:

Firmanavn : Aker P-Drift AS , Tlf : 22 167080

Besøksadresse : Østre Aker vei 215

Postadresse : P.B 104, Kalbakken 0902 Oslo

Aker P-Drift AS er tilknyttet Parkeringsklagenemda, se http://www.parkeringsklagenemda.no/ eller ring 22 39 68 45 (13-15).