Bestilling av nøkkel

Av Heidi Jægtvik 22.11.2020

Det er pr i dag behov for nøkkel for å komme inn i kjellergangen. Det kan også benyttes til å åpne garasjeport og inngangsdører.


Bestilling av nøkkel. Oppgi Navn, adresse og leilighetsnr., samt mobilnr.

Pris Antall Total
Antall må være større enn 0
Det er kun mulig å betale maksimalt 5000 kr, igjennom ViaOBOS løsningen

Bestiller

;