Elektronisk bestilling av garasjeportåpner

Av Heidi Jægtvik 11.09.2019

Ved å benytte skjemaet ved bestilling, betaler du samtidig. I de fleste tilfeller kan garasjeportåpneren hentes på styrerommet påfølgende mandag.


Ved bestilling av garasjeportåpner, er det viktig at du skriver hvilken etasje i garasjehuset du skal ha åpneren til. Skriv dette inn i parantes etter adressen. EKS: Helene Harepus, Ravnkollbakken 16, leil nr 0036 (4.etg) 1. etg er i dumpa, 2. etg er ved vaskeplassen, 3. etg har innkjøring ved Tiuren og 4. etg er første til høyre når du svinger av fra Romsås ring. Dersom skjema er mangelfullt utfylt, vil det ta lenger tid før bestillingen kan effektueres.

Pris Antall Total
Antall må være større enn 0
Det er kun mulig å betale maksimalt 5000 kr, igjennom ViaOBOS løsningen

Bestiller

;