Elektronisk bestilling av TAG

Av Heidi Jægtvik 14.10.2020

Når du bestiller via dette skjemaet, betaler du samtidig for TAG.


TAG koster f.t kr 100,00 Husk å skrive på leilighetsnr etter adresse i skjema.

Pris Antall Total
Antall må være større enn 0
Det er kun mulig å betale maksimalt 5000 kr, igjennom ViaOBOS løsningen

Bestiller

;