Oversikts kalender og elektronisk forespørsel for leie av Tiurstua

Forespørsel om leie skal gjøres via nettsiden. Det er kun andelseiere som kan leie Tiurstua. Det er ikke tillatt å leie for andre. Andelseier skal alltid være tilstede ved leie.
Det er påkrevet å registrere leilighetsnr og telefonnummer i forespørselen. (NB!Tiurstua er opptatt når dato er oransje!).Når leien er bekreftet, vil du få en betalingslink for betaling av leien, benytte VIPPS 555326, eventuelt betale via bankterminal på styrerommet (ikke mastercard). I feltet for hva som skal vises i kalenderen er det helt OK hvis det skrives Opptatt.

Tiurstua leies IKKE ut på mandager, da styret og andre utvalg bruker den som møtelokale.

Leietiden er fra kl.12:00 dagen leien tar til. Lokalet må være tømt innen kl 03:00, da går alarmen på. Styret gjør oppmerksom på at kostnader ifm uttrykning fra alarmselskapet vil bli belastet leietaker.  

Tirsdag, onsdag og torsdag kan leies uavhengig av hverandre (det vil si at du kan leie en av de nevnte dagene). Prisen pr. dag er satt til kr. 500,-.

I helgene, fredag, lørdag og søndag, kan du leie en dag for kr. 900,-, 2 dager for kr. 1.250,- og fredag til søndag kr. 1.750,-.


Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;