Oppsummering fra brannøvelse 27. november

OPPSUMMERING BRANNØVELSE 27. NOVEMBER ELVESIDEN BRL:

Det ble gjennomført brannøvelse i borettslaget kl.1700 med deltakelse av beboere (fremmøte av 2 stk. beboere) og representanter fra Styret (5 stk.). Sønnico AS var representert ved tekniker Ken Norrena. Øvelsen ble gjennomført i etterkant av Årskontroll utført av Sønnico AS, som en del av Styrets internkontroll i forbindelse med brannvernuke. Det ble fokusert på lydnivå og dekningsområde på alarmorganer, samt funksjon på eksternt utstyr tilkoblet og styrt av brannalarmanlegget. Alle beboere fikk her mulighet til å teste brannrutiner i praksis og om de er kjent med rutine for evakuering ved brann.

OPPSUMMERING ETTER ØVELSE:

Det ble funnet ett avvik i 2019. Manglende signal i én detektor i 4. etg. TH. Detektorhode må skiftes. Sønnico AS har 05.12.2019 bekreftet at dette skal utbedres innen utgangen av desember 2019. Alle røykluker og røykvifter for utlufting av røyk, montert i trapperom, fungerte ved test. Test av brannanlegget og branntavler fungerer optimalt. Det er i dag montert deteksjon og alarmorganer i fellesområder og rømningsveier (Kategori 1 NS3960) og dette i henhold til gjeldende regelverk ved oppføring av bygget ref. FG reglement (forsikringsselskapenes godkjennings nemnd). Dette er lovlig da hver leilighet er egen branncelle. Dersom beboer ønsker andre løsninger pga. svak lyd og/eller nedsatt funksjonsevne henvises det til å supplere med ytterligere røykvarsler i hjemmet eventuelt deteksjon samt sirener i leiligheter (Kategori 2 NS3960). Det finnes flere aktører på markedet som kan være behjelpelig med valg av produkt/egnet løsning, noe hver enkelt beboer må avgjøre etter behov og ønske. Ved eventuell funksjonsnedsettelse kan beboer ta kontakt med NAV for å søke om tilskudd for tilrettelegging av hjelpemidler.

*OBS! Det er ikke tillat å koble seg på fellesanlegget uten godkjenning fra Sønnico AS og Styret. Alle kostnader forbundet med dette må beboer selv dekke.

Vi i Styret takker for deltagelsen og alle tilbakemeldinger vi har fått fra dere.

Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;